ANDO HIROSHIGE
THE SIXTY NINE STATIONS OF THE KISOKAIDO


Kisokaido Road Map

Click on the stations to go to the image
Click here for a higher resolution map

70 Otsu 69 Kusatsu Oiwake 68 Moriyama 67 Musa 66 Echigawa 65 Takamiya 64 Toriimoto 63 Banba 62 Samekai 61 Kashiwabara 60 Imasu 59 Sekigahara 58 Tarui 57 Akasaka 56 Mieji 55 Cormorant Bird Fishing Boats on the Nagae 54 Kano 53 Distant View of Inuyama Castle 52 Ota 51 Fushimi 50 Ontake 49 Hosokute 48 Okute 47 Oi 46-2 Nakatsugawa on Rainy Day 46-1 Nakatsugawa on Fine Day 45 Ochiai 44 Distant View of Magome-no-eki 43 Tsumago 42 Midono 41 Distant View of the Inagawa Bridge at Nojiri 40 Suhara 39 Agematsu 38 Fukushima 37 Miyanokoshi 36 Suzuri Spring at the Torii Pass of Yabuhara 35 A Speciality Store at Narai-shuku 34 Niegawa 33 Motoyama 32 Seba 31 View of Lake Suwa at Shiojiri-toge 30 Shimosuwa 29 Wada 28 Nagakubo 27 Ashida 26 Mochizuki 25 Yawata 24 Shionata 23 Iwamurata 22 Odai 21 View of Mt. Asama at Oiwake-shuku 20 Rain at Hiratsukahara of Kutsukake-no-eki 19 Karuizawa 18 Sakamoto 17 Matsuida 16 Annaka 15 Itahana 14 Takasaki 13 A Karasu River Scene at Kuragano-shuku 12 Shinmachi 11 Crossing of the Kanna River at Honjo-shuku 10 Fukaya-no-eki 9 The Hatcho-tsuzumi Dike at Kumagaya-shuku 8 Kounosu-Fukiage 7 Okegawa-shuku 6 The Kamo Shrine at Ageo-shuku 5 Distant View of Mt. Fuji at Omiya-shuku 4 Distant View of Mt. Asama at Urawa-shuku 3 Todagawa Ferry at Warabi-no-eki 2 Itabashi-no-eki 1 Nihonbashi