ANDO HIROSHIGE
THE SIXTY NINE STATIONS OF THE KISOKAIDO


Kisokaido Map

Click on the stations to go to the image
Click here for a higher resolution map

66 Echigawa 65 Takamiya 63 Banba 62 Samekai 59 Sekigahara 56 Mieji 58 Tarui 52 Ota 51 Fushimi 50 Ontake 47 Oi 46-2 Nakatsugawa on Rainy Day 45 Ochiai 43 Tsumago 40 Suhara 38 Fukushima 37 Miyanokoshi 36 Suzuri Spring at the Torii Pass of Yabuhara 35 A Speciality Store at Narai-shuku 33 Motoyama 32 Seba 31 View of Lake Suwa at Shiojiri-toge 30 Shimosuwa 29 Wada 28 Nagakubo 26 Mochizuki 23 Iwamurata 22 Odai 21 View of Mt. Asama at Oiwake-shuku 17 Matsuida 16 Annaka 15 Itahana 10 Fukaya-no-eki 3 Todagawa Ferry at Warabi-no-eki 1 Nihonbashi 70 Otsu 67 Musa 68 Moriyama 69 Kusatsu Oiwake 53 Distant View of Inuyama Castle 54 Kano 49 Hosokute 48 Okute 46-1 Nakatsugawa on Fine Day 44 Distant View of Magome-no-eki 42 Midono 2 Itabashi-no-eki 4 Distant View of Mt. Asama at Urawa-shuku 5 Distant View of Mt. Fuji at Omiya-shuku 6 The Kamo Shrine at Ageo-shuku 7 Okegawa-shuku 8 Kounosu-Fukiage 9 The Hatcho-tsuzumi Dike at Kumagaya-shuku 13 A Karasu River Scene at Kuragano-shuku 14 Takasaki 11 Crossing of the Kanna River at Honjo-shuku 12 Shinmachi 18 Sakamoto 19 Karuizawa 20 Rain at Hiratsukahara of Kutsukake-no-eki 34 Niegawa 39 Agematsu 41 Distant View of the Inagawa Bridge at Nojiri 27 Ashida 24 Shionata 25 Yawata 64 Toriimoto 60 Imasu 55 Cormorant Bird Fishing Boats on the Nagae 57 Akasaka 61 Kashiwabara