ANDO HIROSHIGE
TOKAIDO HARIMAZE


Mixed Prints of the Tokaido
Tokaido Harimaze Zuye

Date: ~1852
Publisher: Ibasen
Format: Oban Tateye
Number of Prints: 12/12
References: Memorial Catalogue , Strange

Click here for a version of the prints published in book form made available online by the Kano Collection at Tohoku University Library, Japan.


Tokaido Harimaze Ibasen 1
1. Nihonbashi
2. Shinagawa
3. Kawasaki

Tokaido Harimaze Ibasen 2
4. Kanagawa
5. Hodogaya
6. Toksuka
7. Fujisawa
8. Hiratsuka

Tokaido Harimaze Ibasen 3
9. Oiso
10. Odawara
11. Hakone
12. Mishima
13. Namazu

Tokaido Harimaze Ibasen 4
14. Hara
15. Yoshiwara
16. Kambara
17. Yui
18. Okitsu

Tokaido Harimaze Ibasen 5
19. Ejiri
20. Fuchu
21. Mariko
22. Okabe
23. Fuji-jeda

Tokaido Harimaze Ibasen 6
24. Shimada
25. Kanaya
26. Nissaka

Tokaido Harimaze Ibasen 7
27. Kakegawa
28. Fukuroi
29. Mitsuke
30. Hamamatsu
31. Maisaka

Tokaido Harimaze Ibasen 8
32. Arai
33. Shirasuka
34. Futagawa
35. Yoshida
36. Goyu

Tokaido Harimaze Ibasen 9
37. Akasaka
38. Fujikawa
39. Okazaki
40. Chiryu
41. Narumi

Tokaido Harimaze Ibasen 10
42. Miya
43. Kuwana
44. Yokkaichi
45. Ishiyakushi
46. Shono

Tokaido Harimaze Ibasen 11
47. Kameyama
48. Seki
49. Saka-no-shita
50. Tsuchi-yama
51. Minakuchi

Tokaido Harimaze Ibasen 12
52. Ishibe
53. Kusatsu
54. Otsu
55. Kyoto