Title: 

Edomurasaki meisho Genji

Date: 

~1840?

Publisher: 

Marukyu

Format: 

Oban Tateye

Number of Prints: 

5/5

References

Memorial Catalogue

 

 

 

 

 


Sumidagawa
no watashi


Takanawa
no yuzuki


Gotenyama
hanami


Suzaki
shiohigari


Kameido
Umeyashiki