Hata hirugaeru ugino kuzu no ha

In 3 volumes
Date: 1834
Publisher: Senkakudō
References: Memorial Catalogue (241)

Slideshow