Harimaze (1848-49)
Harimaze (1852)


Cutout Pictures of the Tōkaidō Road
Tōkaidō harimaze zue

Date: 1848-49
Publisher: Ibaya Senzaburō (Dansendō)
Format: Vertical ōban
Number of Prints: 12/12
References: Memorial Catalogue (228), Strange

Slideshow

X
1 Nihonbashi
2 Shinagawa
3 Kawasaki

X
4 Kanagawa
5 Hodogaya
6 Toksuka
7 Fujisawa
8 Hiratsuka

X
9 Oiso
10 Odawara
11 Hakone
12 Mishima
13 Namazu

X
14 Hara
15 Yoshiwara
16 Kanbara
17 Yui
18 Okitsu

X
19 Ejiri
20 Fuchu
21 Mariko
22 Okabe
23 Fujieda

X
24 Shimada
25 Kanaya
26 Nissaka

X
27 Kakegawa
28 Fukuroi
29 Mitsuke
30 Hamamatsu
31 Maisaka

X
32 Arai
33 Shirasuka
34 Futakawa
35 Yoshida
36 Goyu

X
37 Akasaka
38 Fujikawa
39 Okazaki
40 Chiryu
41 Narumi

X
42 Miya
43 Kuwana
44 Yokkaichi
45 Ishiyakushi
46 Shono

X
47 Kameyama
48 Seki
49 Sakanoshita
50 Tsuchiyama
51 Minakuchi

X
52 Ishibe
53 Kusatsu
54 Ōtsu
55 Kyōto


Cutouts for the Fifty-three Stations
Gojūsan-tsugi Harimaze

Date: 1852
Publisher: Senichi
Format: Vertical ōban
Number of Prints: 14/14
References: Memorial Catalogue (229), Strange
Slideshow

X
1
Kanagawa
Nihonbashi
Shinagawa
Kawasaki

X
2
Fujisawa
Totsuka
Hodogaya
Ōiso
Hiratsuka

X
3
Numazu
Odawara
Hakone
Mishima

X
4
Yoshiwara
Hara
Kambara

X
5
Okitsu
Ejiri
Yui
Fuchū

X
6
Shimada
Fujieda
Okabe
Mariko

X
7
Fukuroi
Nissaka
Kakegawa
Kanaya

X
8
Maizaka
Shirasuka
Mitsuke
Hamamatsu
Arai

X
9
Yoshida
Futagawa
Goyu
Akasaka
Goyu

X
10
Okazaki
Fujikawa
Narumi
Chiryū

X
11
Miya
Yokkaichi
Kuwana

X
12
Kameyama
Seki
Shōno
Ishiyakushi

X
13
Minakuchi
Sakanoshita
Tsuchiyama
Ishibe

X
14
Ōtsu
Kusatsu
Kyōto