CATALOGUE - DAI NIPPON ROKUJU-YOSHU MEISHO DZUYE

Dai Nippon Rokuju-yoshu Meisho Dzuye. Pictures of Famous Places in Japan, in 60-odd Provinces. A set of 69, with title. Drawn by Ichiryusai Hiroshige, Publisher, Koshimura Heisuke (Koshihei). Title-page dated Ansei 3rd Autumn Dragon Year (A.D. 1856). The prints are variously dated 1853-1856. Engravers, Horitake, Horita, Horikosen, Hori (?), Horisoji, Sennosuke. Ōban Tateye.

Note:- The year of the Ox was equivalent either to 1853 or 1865. The Memorial Catalogue spreads the series over the whole period; but the foregoing reading is preferred, as a complete list is given on the title under date 1856.

Engraver. Name of Place. Province. Date Mark. A.D.
 
Title and Index Dragon 9 1856
Horitake Arashiyama Yamashiro Ox 7 1853
  River Tatsuta Yamato
  Otokoyama from Hirakata Kawachi
  Takashi-no Hama Izumi
  Sumiyoshi beach Settsu
Horita Town of Uyeno Iga
  Asamayama Ise
  Toba Harbour from Hiyoriyama Shima
Horitake Festival of Sanno, Tsushima Owari
  Horaiji Mikawa Ox 8
  Lake Hamana Totomi
  Mio-no Matsubara Suruga Ox 7
Unsigned Saruhashi (Monkey bridge) Kai Ox 8
Horitake Shuzenji Izu     1853
  Enoshima Sagami
Unsigned River Sumida in Winter Musashi
Horikosen Asakusa, Yedo Musashi Ox 10
Horitake Kominato Awa Ox 8
  Yazashiga Ura Kazusa
Unsigned Choshi-no Hama Shimosa
Horitake Kashima Temple (Shinto) Hitachi
  Ishiyama on Biwa Lake Omi Ox 7
  Yoro-no Taki (cascade) Mino Ox 8
  Kago Watashi Hida
Hori Kyodaisan, Sarashima Shinamo
  Horitake Snow Scene, Mount Haruna Kozuke
  Urami-no Taki, Nikko Shimo tsuke
  Matsushima Mutsu
  River Mogami Dewa
Horikosen Fishing for Soles Wakasa Ox 9
Unsigned Kebi-no Matsubara Tsuruga Echizen
  Lights of Fishing-boats, Kanazawa Kaga
Hori Takino Ura Noto
Horitake Funabashi (boat bridge) at Toyama Etchu
Horikosen Oyashirazu Echigo
Unsigned Kanayama (gold mine) Sado
  Tsurigane-zaka Tamba Ox 12
Horisoji Ama-no Hashidate Tango
Unsigned Kwannon Temple, Iwaidani Tajima
Horikosen Kajikoyama Inaba
Horitake Oyama as seen from Ono Hoki
Sennosuke Oyashiro (Shinto Temple) Izumo
Horisoji Making Salt, Takatsuyama Iwami
Horikosen Takibi-no Yashiro Oki
Unsigned Maiko Beach Harima
  Yamabushidani Mimasaka
  Torii of Yuga Temple, Tonokuchi Bizen
  Gokei Bitchu
Horitake Kwannon Temple, Abumon Bingo
Unsigned Itsukushima Aki
Sennosuke Kintai-bashi Suwo
Unsigned Shimo-no Seki Nagato Dragon 3 1856
  Waka-no Ura Kii Hare 9 1855
Hori Goshiki-no Hama Awaji
Unsigned Whirlpool at Awa Awa
Horisoy Zozusan Sanuki
  Saijo Iyo
Unsigned Fishermen at work Tosa
Horisoji Hakozaki Chikuzen
Unsigned Rapids Chikugo     1855
  Cave at Rakanji Buzen Tiger 11 1854
  Minosaki Bungo Dragon 4 1856
  Inasayama, Nagasaki Hizen Dragon 5
  Gokanosho Higo Dragon 3
  Yudzu-no Minato Hyuga
Hori Sakurajima Osumi
  Bo-no Ura Satsuma
Unsigned Shidzukuri Iki
  View of the Coast Tsushima