The Fifty-three Stations of the Tōkaidō Road
Tōkaidō gojūsan tsugi no uchi
東海道五十三次

Date: 1833-34
Publisher: Takenouchi Magohachi (Hoeidō) and Tsuruya Kiemon (Senkakudō)
Format: Horizontal ōban
Number of Prints: 55/55
References: Memorial Catalogue (54), Strange, Stewart (Chapter 7, Chapter 10), van Vleck (p.31-37), Wikipedia

Notes: Some prints are found in different versions.

Slideshow

X
1 Nihonbashi: Morning Scene
(Nihonbashi, asa no kei)
Another version

X
2 Shinagawa: Sunrise
(Shinagawa, hinode)
Another version

X
3 Kawasaki: The Rokugō Ferry
(Kawasaki, Rokugō watashibune)
Another version

X
4 Kanagawa: View of the Embankment
(Kanagawa, dai no kei)
Another version

X
5 Hodogaya: Shinmachi Bridge
(Hodogaya, Shinmachi-bashi)

X
6 Totsuka: Motomachi Fork
(Totsuka, Motomachi betsudō)
Another version

X
7 Fujisawa: The Yugyō-ji Temple
(Fujisawa, Yugyō-ji)

X
8 Hiratsuka: Nawate Road
(Hiratsuka, Nawate michi)

X
9 Ōiso: Tora's Rain
(Ōiso, Tora ga ame)

X
10 Odawara: The Sakawa River
(Odawara, Sakawagawa)
Another version

X
11 Hakone: View of the Lake
(Hakone, kosui no zu)

X
12 Mishima: Morning Mist
(Mishima, asagiri)

X
13 Numazu: Twilight
(Numazu, tasogare zu)

X
14 Hara: Mount Fuji in the Morning
(Hara, asa no Fuji)

X
15 Yoshiwara: Mount Fuji on the Left
(Yoshiwara, hidari Fuji)

X
16 Kanbara: Night Snow
(Kanbara, yoru no yuki)
Another version

X
17 Yui: Satta Peak
(Yui, Satta mine)

X
18 Okitsu: The Okitsu River
(Okitsu, Okitsugawa)

X
19 Ejiri: Distant View of Miho
(Ejiri, Miho enbō)

X
20 Fuchū: The Abe River
(Fuchū, Abekawa)

X
21 Mariko: Famous Tea Shop
(Mariko, meibutsu chamise)
Another version

X
22 Okabe: Utsu Mountain
(Okabe, Utsu no yama)

X
23 Fujieda: Changing Porters and Horses
(Fujieda, jinba tsugitate)

X
24 Shimada: The Suruga Bank of the Ōi River
(Shimada, Ōigawa Sungan)

X
25 Kanaya: The Far Bank of the Ōi River
(Kanaya, Ōigawa engan)

X
26 Nissaka: Sayo Mountain Pass
(Nissaka, Sayo no nakayama)

X
27 Kakegawa: View of Akiba Mountain
(Kakegawa, Akiba-san enbō)

X
28 Fukuroi: Tea Stall
(Fukuroi, dejaya no zu)

X
29 Mitsuke: Tenryū River View
(Mitsuke, Tenryūgawa zu)

X
30 Hamamatsu: Winter Scene
(Hamamatsu, fuyugare no zu)

X
31 Maisaka: View of Imagiri
(Maisaka, Imagiri shinkei)

X
32 Arai: Ferryboat
(Arai, watashibune no zu)

X
33 Shirasuka: View of Shiomizaka
(Shirasuka, Shiomizaka zu)

X
34 Futakawa: Monkey Plateau
(Futakawa, Sarugababa)

X
35 Yoshida: The Toyokawa River Bridge
(Yoshida, Toyokawabashi)

X
36 Goyu: Women Stopping Travellers
(Goyu, tabibito tomeru onna)

X
37 Akasaka: Inn with Serving Maids
(Akasaka, ryosha shōfu no zu)

X
38 Fujikawa: Scene at Post Outskirts
(Fujikawa, bōhana no zu)

X
39 Okazaki: Yahagi Bridge
(Okazaki, Yahagi no hashi)

X
40 Chiryū: Early Summer Horse Fair
(Chiryū, shuka uma ichi)
Another version

X
41 Narumi: Famous Arimatsu Tie-dyed Fabric
(Narumi, meibutsu Arimatsu shibori)

X
42 Miya: Festival of the Atsuta Shrine
(Miya, Atsuta shinji)

X
43 Kuwana: Shichiri Crossing
(Kuwana, Shichiri watashiguchi)

X
44 Yokkaichi: Mie River
(Yokkaichi, Miegawa)

X
45 Ishiyakushi: Ishiyakushi Temple
(Ishiyakushi, Ishiyakushi-ji)

X
46 Shōno: Driving Rain
(Shōno, hakuu)

X
47 Kameyama: Clear Weather after Snow
(Kameyama, yukibare)

X
48 Seki: Early Departure of a Daimyō
(Seki, honjin hayadachi)

X
49 Sakanoshita: Fudesute Mountain
(Sakanoshita, Fudesute mine)

X
50 Tsuchiyama: Spring Rain
(Tsuchiyama, haru no ame)

X
51 Minakuchi: Famous Dried Gourd
(Minakuchi, meibutsu kanpyō)

X
52 Ishibe: Megawa Village
(Ishibe, Megawa no sato)

X
53 Kusatsu: Famous Post House
(Kusatsu, Meibutsu tateba)

X
54 Ōtsu: Hashirii Teahouse
(Ōtsu, Hashirii chaya)
Another version

X
55 Kyōto: The Great Bridge at Sanjō
(Keishi, Sanjō ōhashi)