All credit goes to J Noel Chiappa for cataloguing these prints.

Famous Places in the Bay Capital    Kōto meisho    (Mid-1830's to Early 1840's)    Kikakudō (Sanoki)
Famous Places in the Bay Capital Kōto meisho (Mid-1830's) Kansendō (Sen'ichi)


Famous Places in the Bay Capital
Kōto meisho

Date: Mid-1830's to Early 1840's
Publisher: Kikakudō (Sanoki)
Format: Horizontal ōban
References: J Noel Chiappa

Slideshow


Visitors to the Fudō Temple in Meguro (Meguro Fudō mōde)


Shinobazu Pond at Ueno (Ueno Shinobazu no ike)


Tomigaoka Hachiman Shrine at Fukugaw (Fukagawa Tomigaoka Hachiman)


Temman Shrine at Yushima (Yushima Tenman-gū)


Inari Shrine at Ōji (Ōji Inari no yashiro)


The Tenjin Shrine at Yushima (Yushima Tenjin yashiro)


View of cherry-blossoms in the Yoshiwara (Yoshiwara sakura no zu)


Enjoying the evening cool at Ryōgoku Bridge (Ryōgoku-bashi nōryō)


Kasumigaseki (Kasumigaseki)


Kasumigaseki (Kasumigaseki)


Precincts of the Benten Shrine at Susaki (Susaki Benten keidai)


Tōeizan Temple in Ueno (Ueno Tōeizan)


Cherry-blossoms in full flower along the Sumida River (Sumida-gawa hana-zakari)


Amusements at Goten Hill (Goten-yama yūkyō)


Gathering shellfish at low tide at Susaki (Susaki shiohigari)


Cherry-blossom viewing at Asuka Hill (Asuka-yama hanami)


The Benten Shrine at Shinobazu Pond (Shinobazu no ike Benten hokora)


Nihonbashi (Nihonbashi)


Inari Shrine at Oji (Ōji Inari no hokora)


View of Kinryūzan Temple (Kinryūzan no zu)


View of Shinbashi (Shinbashi no zu)


The precincts of the Hachiman Shrine in Fukagawa (Fukagawa Hachiman no keidai)


Famous Places in the Bay Capital
Kōto meisho

Date: Mid-1830's
Publisher: Kansendō (Sen'ichi)
Format: Horizontal ōban
References: J Noel Chiappa

Slideshow


Nihon Bridge (Nihonbashi)


Shimmei Shrine in Shiba (Shiba Shinmei-gū)


Atago Hill in Shiba (Shiba Atago-yama)


Tōeizan Temple at Ueno (Ueno Tōeizan)


View of Ryōgoku Bridge at night (Ryōgoku yoru no kei)


View of Eitai Bridge (Eitai-bashi no zu)


Cherry-blossom viewing at Asuka Hill (Asuka-yama hanami)


View of snow on the Sumida River (Sumida-gawa yuki no kei)


The Nihon embankment near the Yoshiwara (Yoshiwara Nihon-tsutsumi)


Inari Shrine at Ōji (Ōji Inari)


View of the Kameido Shrine (Kameido no zu)


Cherry Blossoms at Goten Hill (Goten-yama no hana)


Zōjō Temple in Shiba (Shiba Zōjō-ji)


View of the Temple of Kannon in Asakusa (Asakusa Kanzeon no zu)


Open Garden at the Hachiman Shrine in Fukagawa (Fukagawa Hachiman yamabiraki)